Prosta weryfikacja poprawności działania modułu e-commerce

Prawidłowa implementacja modułu e-commerce jest niezwykle istotna. Zebranie jak najbardziej wiarygodnych danych to podstawa do podejmowania decyzji biznesowych, a więc decyzji odnośnie tego gdzie i ile pieniędzy wydać, aby zarobić jak najwięcej.

Najbardziej podstawową metodą weryfikacji jest porównanie ilości transakcji rejestrowanych w Google Analytics z tym, co jest rejestrowane w CRM. Przy tym należy jednak pamiętać, aby porównywanie to miało sens. Najpopularniejszym błędem jest porównywanie tylko zweryfikowanych transakcji z CRM z tym co jest zebrane w Google Analytics. Porównanie to z założenia jest błędne, ponieważ GA rejestruje każdą transakcję, nawet te testowe (o ile nie stosujemy żadnych mechanizmów zabezpieczających przed zbieraniem tych transakcji). Podobnie z transakcjami anulowanymi – one również zostają zarejestrowane w GA. Nie pomaga tutaj opcja wycofywania transakcji z Analytics’a, ponieważ ta operacja powoduje jedynie wyzerowanie wartości transakcji oraz usunięcie przedmiotów, nie zaś zmniejszenie licznika transakcji.

Tak więc aby rzetelnie podejść do porównania, należy porównywać wszystkie transakcje z CRM ze wszystkimi transakcjami z GA. Można oczywiście porównywać tylko te zweryfikowane, ale wówczas należy najpierw błędne transakcje usunąć z raportów GA – np. poprzez filtry lub export do Excela i usunięcie tych nieprawidłowych.

Oczywiście rozbieżności względem liczby transakcji będą występować zawsze. Wiąże się to z tym, że część transakcji nie zostanie zarejestrowana w GA ze względu na blokowanie skryptów w przeglądarkach lub ze względu na błędy w skrypcie modułu e-commerce w Google Analytics.

Bardzo częstym powodem dużych różnic w ilości transakcji między GA a CRM jest umiejscowienie kodu e-commerce, np. umieszczanie go na stronie powrotu z płatności. Jeśli powrót z systemu płatności nie odbywa się automatycznie i to w dość szybkim czasie, to część użytkowników może zamknąć okno przeglądarki i na stronę podziękowania nie wrócić. Szczególnie dobrze jest to widoczne w przypadku płatności zwykłym przelewem, gdzie wyjście do płatności oznacza jedynie wyświetlenie danych do wypełnienia druku przelewu.

Z doświadczeń jakie zebrałem na różnych stronach, najmniej błędów powoduje umieszczenie skryptu e-commerce na przycisku wyjścia do płatności lub przygotowanie specjalnej strony przejściowej między kliknięciem wyjścia do płatności a faktyczną stroną płatności.

Kolejną prostą metodą weryfikacji prawidłowości zbieranych danych jest sprawdzenie czy nie mamy zwielokrotnionych transakcji. W tym celu należy przygotować prosty raport niestandardowy.

cr

Dzięki temu bardzo szybko dowiemy się, czy coś jest nie tak.

raport

Jak widać jest tu ewidentny problem z prawidłowością zbieranych danych, ponieważ taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Te trzy aspekty, choć nie wyczerpują zagadnienia w pełni, pozwolą na dość prostą i szybką diagnostykę modułu e-commerce i upewnienie się, że dane jakie spływają do Google Analytics są jak najbliższe prawdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.